5 dubna, 2017

Psychoterapie

Jak pracujeme:

V terapeutické práci se opíráme o přístup zaměřený na řešení, jež založil Steve de Shazer. Jedná se o efektivní způsob práce, kterým lze za relativně krátký čas provést znatelné  pokroky. V terapeutickém vztahu aplikujeme partnerství, nebudeme se stavět do pozice  experta. Zabýváme se řešením vašich těžkostí na rozdíl od jiných terapeutických směrů, které usilují o podrobnou analýzu problémů. K rozdílnému postoji nás vede skutečnost, že ani nejdůkladnější hledání příčin, není vodítkem k tomu, aby člověk věděl, jak ze situace ven. Proto, abychom věděli, že se na sezení ubíráme tím směrem, o který stojíte, budeme klást spoustu otázek, které Vám pomohou najít odpovědi. V rámci terapeutického setkání můžete  zvolit individuální terapii (pro jednotlivce), partnerskou/manželkou (pro dvojice), rodinnou.  Nabízíme také skupinovou terapeutickou práci. Naše služby vyhledávají, ženy i muži různých  bez ohledu na věk, vzdělání, zaměstnání nebo sociální status.Nikdy neshromažďujeme Vaše citlivé osobní údaje. Pracujeme za přímou úhradu (ne přes zdravotní pojišťovnu) a proto nemusíme znát Vaši totožnost.

S čím za námi:

 • partnerské, manželské, rodinné těžkosti
 • potíže v komunikaci – doma, na pracovišti
 • pocity obav, nechuti do života, ztráta radosti
 • potíže, které se objevily v důsledku traumatického zážitku (ztráta blízkého, rozchod,  rozvod nebo úmrtí)
 • těžkosti s nadváhou, vzhledem, komunikací a další

Proč právě za námi

 • pečlivě dojednáme Vaši objednávku
 • budeme Vaším průvodcem na cestě k řešení
 • dáme Vám možnost sdělit vše, co potřebujete
 • zajistíme Vám diskrétnost – jestliže nechcete, nemusíte Vaše osobní údaje sdělovat
 • věříme ve vaše schopnosti – jsme přesvědčeni, že jste schopni změny
 • nepodsouváme žádná „zaručená“ řešení
 • nezjednodušujeme ani nezlehčujeme Vaše těžkosti a problémy
 • pracujeme výhradně za přímou úhradu – žádné pojišťovny = žádná evidence Vašich dat

Co můžete očekávat

 • terapeuta s humanitním VŠ vzděláním, psychoterapeutickým, koučovacím a supervizím  výcvikem
 • délku sezení 50 – 60 minut
 • cenu za každých započatých 60 minut 550 Kč
 • dobrý dojezd a bezproblémové parkování u provozovny
 • pokud nemůžete přijet Vy za námi, přijedeme my za Vámi
 • služby si plně hradíte a proto se Vaše citlivá data neobjeví ve pojišťovně ani v kartě  Vašeho praktického lékaře = anonymit

Zaměřuji se na individuální,  párovou, rodinnou psychoterapii  a  poradenství.  Ve své poradně  Vám garantuji  diskrétní, přátelské a profesionální prostředí se zachováním anonymity.  Nabízím   krátké objednací termíny, poskytuji psychoterapeutickou podporu a poradenství lidem, kteří chtějí ji řešit svou situaci, poradit a být vyslechnuti.

Novinka v oblasti psychoterapie:

Od 1. 7. 2016 Vám nabízíme novinku – individuální telefonickou konzultaci – supervizní nebo psychoterapeutickou v délce 50 až 60 min.Na konzultaci je potřeba objednat se předem, následně obdržíte pokyny k platbě včetně zamluvení termínu. Ušetříte svůj čas, náklady na dojezd a máte možnost být ve svém prostředí. Celá konzultace proběhne telefonicky v předem smluveném termínu. Smluvený termín je po úhradě závazný. Zaplacená částka je nevratná. Samozřejmostí je vystavení potvrzení o platbě ihned po připsání na náš účet.  Těšíme se na Vás.

 

 • Psychoterapeut/poradce je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám.
 • Psychoterapie a poradenství jsou vedeny výhradně rozhovorem.
 • Je odborníkem ve vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný. 
 • Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení.
 • Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu terapie společně  dojednáváme a vyjasňujeme. 
 • Aby Vám byl psychoterapeutický/poradenský rozhovor prospěšný, má svá pravidla, vekterých je  terapeut vyškolen.
 • Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí. 
 • Pracovní   doba   je   výhradně   na   dohodě.

 

Objednávky jsou vyřizovány a  realizovány v pondělí až  pátek:  8:00 až  20:00 hodin. Za  příplatek je možné  sjednat si  termín i mimo pracovní dobu.