5 dubna, 2017

Supervize

Nabízíme  individuální nebo skupinovou pomoc při diagnostice a následném řešení profesních a pracovních  obtíží.  Supervize je tedy organizovaná příležitost k sebereflexi a jedna z forem  podpory  profesionálního růstu.  Cílem supervize je plánovat další  postup práce a zvyšovat tak svoji profesionální kompetenci.

Supervize je označovaná jako individuální či skupinová pomoc pomáhajícím profesionálům. Prostřednictvím supervize je možno omezit výskyt syndromu vyhoření, případně rozpoznat, že se blíží.

Supervizor je nezávislý na organizaci, pro kterou supervizi provádí, není zaměstnancem instituce, ve které supervizi realizuje. Základním způsobem realizace supervizního kontraktu je rozhovor. Rozhovor obsahuje především podnětné otázky, které umožňuji supervidovanému možnost široké reflexe. Supervidovaný objevuje během supervizního setkání nejen nové pohledy na své možnosti, ale má i možnost získat nové podněty na cestě k očekávané změně. Utváří si nové způsoby pohledu na realitu.

Supervize je procesem náročným pro obě strany, a proto je důležité, aby k ní obě strany přistupovaly aktivně. Vzhledem k tomu je dobré už před návštěvou supervizora popřemýšlet o svých očekáváních v souvislosti se supervizí.

Jak pracujeme

Supervizi lze označit jako profesionální pomoc profesionálům. Je poskytována všem, kteří  pracují v pomáhajících profesích – zejména zdravotníkům, sociálních pracovníkům, pracovníkům v  soc. službách, pedagogům, terapeutům, poradcům a jiným. Jsme přesvědčení, že jen pracovník, který se sám bude cítit dobře a bude v pohodě, je schopen pomoci, proto je tak důležité, aby se o sebe postaral. Supervize nabízíme jako individuální, skupinovou (skupina  účastníků z různých pracovišť, které pojí stejný druh práce – např. pracovníci v sociálních službách) a týmovou (skupina pracovníků ze stejného pracoviště, kteří mají vytyčený společný cíl). Rádi si s Vámi dojednáme schůzku a probereme, která z nich by právě pro  Vás byla optimální. Délka supervize je v kontextu individuální práce 50 – 60 minut. V případě  skupinové či týmové 3 – 5 hodin.

Proč právě za námi

 • pečlivě dojednáme Vaši objednávku
 • máme supervizora s humanitním VŠ vzděláním, psychoterapeutickým, koučovacíma  supervizím výcvikem
 • budeme Vašim průvodcem na cestě k řešení
 • dáme Vám možnost sdělit vše, co potřebujete
 •  zajistíme Vám diskrétnost – pokud nebudete chtít, nemusíte Vaše osobní údaje sdělovat
 • věříme ve vaše schopnosti – jsme přesvědčeni, že jste schopni změny
 • do naší spolupráce půjdeme vždy naplno, s chutí a úsilím tak, jak nejlépe dokážeme
 • nepodsouváme žádná „zaručená“ řešení
 • nebudeme zjednodušovat ani zlehčovat Vaše těžkosti
 • pracujeme výhradně za přímou úhradu – žádné pojišťovny ani evropské fondy

Co můžete očekávat

 • délku setkání 50 – 60 minut u individuální supervize
 • délku setkání 3 – 5 hodin u týmové, skupinové supervize
 • dobrý dojezd a bezproblémové parkování u provozovny
 • pokud nemůžete přijet Vy za námi, přijedeme my za Vámi
 • daňový doklad

Ceník

 • individuální supervize 1000 Kč/60 minut
 • skupinová/týmová supervize 1000 Kč/ 60 minut (do 6 osob)
 • skupinová/týmová supervize 1500 Kč/ 60 minut (do 12 osob)
 • akreditovaný program v délce 8 vyučovacích hodin Úvod do supervize 798 Kč/osobu