TERAPIE . SUPERVIZE . KOUČINK


Mgr. Jana Malásková

NAŠE SLUŽBY

Společnostem i jednotlivcům nabízíme...
Go to Psychoterapie

Psychoterapie

Objednat se k nám můžete na individuální, párovou, rodinnou psychoterapii a poradenství v přátelském prostředí.

Go to Supervize

Supervize

Nabízíme individuální nebo skupinovou pomoc při diagnostice a následním řešení profesních a pracovních obtíží.

Go to KOUČINK

KOUČINK

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v ním zvolené oblasti.

Go to KURZY

KURZY

Nabízíme vám rekvalifikační kurzy, po jejichž dokončení obdržíte si rozšíříte obzory ve své profesi.

naše péče

Pracuji s lidmi více než 10 let....
POCHOPENÍ

PODPORA

BEZPEČÍ

POMOC

Zaměřuji se na individuální, párovou, rodinnou psychoterapii a poradenství. Ve své poradně Vám garantuji diskrétní, přátelské a profesionální prostředí se zachováním anonymity. Nabízím krátké objednací termíny, poskytuji psychoterapeutickou podporu a poradenství lidem, kteří chtějí ji řešit svou situaci, poradit a být vyslechnuti.

Psychoterapie a poradenství jsou vedeny výhradně rozhovorem. Psychoterapeut je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám. Je odborníkem ve vedení rozhovoru takovým způsobem, který Vám bude užitečný. Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení. Zabýváme se řešením vašich těžkostí na rozdíl od jiných terapeutických směrů, které usilují o podrobnou analýzu problémů.

Četnost setkávání, délku, průběh a vzájemná očekávání si na počátku i v průběhu terapie společně dojednáváme a vyjasňujeme.
Aby Vám byl psychoterapeutický rozhovor prospěšný, má svá pravidla, vekterých je terapeut vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí.

naše kurzy a vzdělávání

Vyberte si z naší široké nabídky...

Úvod k individuálnímu plánování v přímé péči

Úvod k aktivizačním programům

Úvod k zásadám efektivní komunikace

Úvod k týmové práci a spolupráci

Vyberte si termín kurzu...