5 dubna, 2017

O mně

Jmenuji se Jana Malásková a zabývám se supervizí, koučováním, psychoterapií a lektorskou činností. Mou základnou je Ostrava, ale své služby nabízím po celé republice. Supervizi vnímám jako příležitost, při které má možnost supervidovaný přicházet na nové (jiné, další) věci (podněty, cesty, řešení). Ve své práci využívám systematický přístup. Jsem členem české psychoterapeutické společnosti.

Vzdělání:

1997 2001 SZŠ a VZŠ Ostrava (obor dietní sestra)
2001
2004 Ostravská univerzita v Ostravě (obor všeobecná sestra)
2004
2006 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích (obor ošetřovatelství, státní zkouška z pedagogiky)
2012
2015 Ostravská univerzita v Ostravě (obor sociální práce)

Výcviky: 

2009 2014 Vzdělávací středisko, pracoviště ISZ Praha (psychoterapeutický výcvik Umění terapie)
2012
2013 INSTITUT S&K Hermés PRAHA (Systemická supervize a koučování I.) Certifikát k nahlédnutí.
2013
2015 INSTITUT S&K Hermés PRAHA (Systemická supervize a koučování II.)Certifikát k nahlédnutí.

Další:


2011 2012 Univerzita Palackého v Olomouci (Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých) Certifikát k nahlédnutí.
2009
2010 Univerzita Palackého v Olomouci (Celostní muzikoterapie)
2008
2009 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno (Formy a možnosti supervize)

 

Známý lékař:

Zde najdete můj profil na znamylekar.cz